Zápis výboru 20/2002


Zápis č. 20

Zo zasadania výboru SAG, konaného 12.3.2002 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L. Palenčár, I. Oravec

1. Výbor schválil dotácie klubom za rok 2001.
                                       
  Klub          na vedenie Za body aktivitu na GPS na Ing Spolu účtu
-------------------------------------------------------------------------------
Moyo Banská Bystrica 111 2973,214286  2970  1000  2000     5970 500
Košice        66 1767,857143  1770  1000  6000  1000  9770 500
Kirin Ki-in Košice  35  937,5     940  1000  2000  1000  4940 500
Matfyz Bratislava   85 2276,785714  2280  1000  4000  1000  8280 500
Mladosť Bratislava  43 1151,785714  1150             1150 500
Lokomotíva Bratislava 32  857,1428571  860              860 500
Čerti Nové Zámky   40 1071,428571  1070      2000     3070 500
Mides Toporec     5  133,9285714  130      2000     2130 500
Tengen Galanta     3  80,3571428  80      2000  1000  3080 500
007 Tornaľa      0   0       0      2000     2000 500
-------------------------------------------------------------------------------
Spolu        420 11250     11250  4000  22000  4000 41250 5000

2. Výbor schválil znenie listu venovania 1% daní a zoznam hráčov, ktorým bude rozoslaný.
3. Výbor schválil miesto konania MMSR v roku 2002. MMSR sa uskutočnia v Bratislave 
  v priestoroch Domu športu na Junáckej 6.
4. Výbor zohľadnil pripomienku P. P. Karailieva k výške dotácie na účasť na turnaji OZA.
  Vzhľadom na možnosti dopravného spojenia výbor schválil zvýšenie dotácie na 105.- EUR
  splatných v Sk v kurze NBS t.j. 4423.- Sk.
5. Výbor poveril M. Strelku pripraviť do budúceho zasadania výboru návrh nominačných 
  kritérií účasti na ME 2002 v Zágrebe.


V Bratislave 12.3.2002
						Schválil: Poliak, prezident SAG