Zápis výboru 13/2001Zápis č. 13

 

 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 28.11.2001 v Dome športu.
Prítomní: Poliak, Palenčár, M. Strelka, Oravec
 

1. Výbor vyslovil uznanie Mariánovi Hrdinovi za propagáciu Go formou internetového týždenníka ?Go fúrik? na web stránke www.onyx.dnp.fmph.uniba.sk/go.

Vyzývame všetkých priaznivcov go o zapojenie sa formou príspevkov.

2. Výbor schválil cenu 1.000,- Sk pre víťazný pár Majstrovstiev SR párov 2001.
Výška ceny zohľadňuje nižšiu náročnosť súťaže.

3. Výbor schvaľuje predĺženie pracovného pomeru pre Ivana Oravca ako
sekretára SAG na dobu určitú od 1.1 do 31.12. 2002.
 

V Bratislave 28.11.2001
Zapísal:  L.Palenčár
Schválil: M. Poliak, prezident SAG