Zápis výboru 12/2001


Zápis č. 12

 

 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 17.10.2001 v Dome športu.
Prítomní: Poliak, Palenčár, M. Strelka, Oravec
 

  •  1 - Výbor vyslovil pochvalu a poďakovanie Rastislavovi Vallovi za vydarené vytvorenie dizajnu oficiálnej web stránky www.sago.sk.
  •  2 - Výbor odsúhlasil nákup 1020,00 DEM za kurz 22,25 v sume 22695,00 Sk
  •  3 - Asociácia vysiela reprezentantku Luciu Laššákovú na turnaj do Ostravy a bude jej refundovaná cesta a ubytovanie na základe predložených dokladov. 
  •  4 - Dodatok k systému odmeňovania členov organizačného výboru ME 99: Odmenení môžu refundovať aj výdavky na akcie go svojich rodinných príslušníkov.
  •  5 - Výbor prevzal od R. Krušinu vyúčtovanie turnaja TOYOTA EUROPEAN GO TOUR.
V Bratislave 17.10.2001 
Zapísal I.Oravec
Schválil: Poliak, prezident SAG