Zápis výboru 11/2001


Zápis č. 11 

 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 18.9.2001 v Dome športu. 
Prítomní: Poliak, Palenčár, M. Strelka, Oravec
 

Výbor schválil odmenu hráčom mládežníckych kategórií za zisk výkonnostných tried. Odmena bude vyhodnocovaná od 18.9.2001 a vyplácaná pri príležitosti MSR 2002: 
 

Do 12 rokov 1000.- Sk za triedu pod 18 kyu 
Do 15 rokov 500.- Sk za triedu pod 15 kyu 
Do 18 rokov 250.- Sk za triedu pod 12 kyu 
 

V Bratislave 18.9.2001 
Zapísal M. Poliak 
Schválil: Miroslav Poliak, prezident SAG