Zápis výboru 6/2001


Z á p i s  č. 6

zo zasadania výboru SAG, konaného dňa 23.5.2001.v dome športu.
Prítomní: Poliak,Palenčár, M. Strelka, L. Strelka.

Zasadanie otvoril prezident asociacie s nasledovným programom:

1 Účasť na Majstrovstvách Europy drustiev.
Prihlásilo sa  5 účastníkov. Výbor rozhodol o nasledovnej účasti hráčov: Peter Petkov Karailiev, Marian Hrdina, Milan Jadroň, Rudolf Krušina, náhradníkom sa stanovuje Ivan Oravec.

2 Zmena vo vedení SAG.
Člen výboru M. Strelka spracuje list, v ktorom bude informovať vedenie EGF a IGF o zmenách vo vedení SAG.

3 Informácie od EGF.
Člen výboru M. Strelka od EGF zistí propozície turnaja Toyota tour v Bratislave. 
Člen výboru M. Strelka pourguje na EGF a IGF poslanie dokladov  k účasti M. Kostolanského na MS.

V Bratislave  23.5.2001.

Zapísal : L. Strelka.               Schválil: Poliak prezident SAG