Zápis výboru 5/2001


Zápis č. 5
Zo zasadania výboru SAG, konaného dňa 9.5.2001 v Bratislave.
Prítomní: Poliak, Palenčár, Strelka M., Strelka L.

Program:
1. Výbor odsúhlasil zápis z konferencie.
2. Výbor poveril M. Strelku konať vo veci kontroly účtovníctva a daňových priznaní za minulé roky.
3. Výbor poveril prezidenta SAG oficiálne informovať IGF, EGF o zmenách v orgánoch SAG. Oficiálna stránka SAG je www.sago.sk. E-mail adresa  na sekretára SAG je SAG_sekret@hotmail.com.
4. M. Strelka predloží návrh na internetové pripojenie sekretariátu SAG.
5. Výbor odsúhlasil navýšenie položky MED rozpočtu na 40000.- Sk. Oslovení budú prví štyria z MSR a ďalší dvanásti podľa rajtingu. Účastníci MED v Moskve budú mať hradené náklady a prednostnú účasť v Dubline. Termín odoslania listu: 12.5.2001. Termín spätného oznámenia: 21.5.2001.
6. Výbor odsúhlasil navýšenie položky ME rozpočtu na 40000.- Sk. Schválil kritériá:
A kategória: 2 účastníci, minimálne 20000.- na osobu, max. 30000.- Sk na osobu. Poradie:  1. účastník MED
  2. Majster Slovenska v poradí Lisý, Hoľa, Laššáková, Hrdinová
  3. umiestnenie na MSR v hlavnej kategórii
B kategória: ostatní účastníci nevyčerpané peniaze A kategóriou rovným dielom, maximálne však 15000.- Sk na osobu.
7. Fujitsu školenie vedúcich klubov a školiteľov go. Pozvánky vytvorí a rozošle Poliak nasledujúcim: Palenčár, Strelka M., Hrdina, Švec, Šmíd, Šimo-Svrček R., Krušina, Hrdinová, Králik, Milián J., Štulajter, Jadroňová, Štulajterová, Strelka L. Hradené z položky rozpočtu Rozvoj go. Termín: 15.5.2001.
8. Ďalší výbor SAG bude 23.5.2001 o 17.00 na Junáckej 6.
 

V Bratislave 9.5.2001-05-09

Schválil: M. Poliak, prezident SAG
 
Vážení priatelia goisti,

Podľa rozhodnutia Výboru SAG, pôjdu na Majstrovstvá Európy družstiev do Moskvy reprezentovať najlepší štyria hráči, ktorí prejavia záujem. Kritérium poradia je najlepší štyria z MSR, ďalej podľa rajtingu k 2.5.2001. Reprezentanti majú hradené nevyhnutné náklady (cestovné, ubytovanie, poistné, víza), ako i po 3000.- Sk na stravu na celý pobyt. Výbor schválil navýšenie položky rozpočtu na MED na 40000.- Sk, ako na najdôležitejšiu akciu roka, s pravdepodobným bodovacím umiestnením. Navyše účastníci MED budú mať preferenciu pri výbere reprezentantov na ME do Dublinu.
Poradie hráčov:
1. Poliak Miroslav
2. Petkov Karailiev Peter
3. Hrdina Marian 
4. Kostolanský Miroslav
5. Gubáš Xaver
6. Jadroň Milan
7. Jadroň Peter
8. Laššák Vladimír
9. Krušina Rudolf
10. Jakubec Stanislav
11. Oravec Ivan
12. Šmíd Miroslav
13. Sabol Slavomír
14. Waczulík Juraj
15. Palenčár Ladislav
16. Strelka Martin

Hráči uvedení v tomto zozname oznámia do 21.5.2001 písomne (e-mailom) na sekretariát alebo niektorému  členovi výboru SAG, či  sú ochotní reprezentovať na MED. Z hráčov, ktorí prejavia záujem bude vybrané reprezentačné družstvo podľa poradia uvedeného vyššie. Po vytvorení družstva bude potrebné následne prihlásiť sa a objednať a zakúpiť lístky, lôžka a víza.
Cestovať sa bude priamym lôžkovým vlakom Bratislava – Moskva, cena jednosmerného lístka je 2381.- Sk, cena jedného lôžka 748.- Sk. Odchod vlaku z Bratislavy 4.7.2001 o 19.42 cez Varšavu a Minsk, príchod do Moskvy 6.7.2001 o 6.52. Opačne odchod z Moskvy 8.7.2001 o 22.13, príchod do Bratislavy 10.7.2001 o 7.19.

        Miroslav Poliak
    Prezident SAG

Príloha: e-mail EGCT 2001
 
From: Zoran Mutabzija
To:
Sent: Monday, April 30, 2001 12:36 PM
Subject: EUROPEAN GO TEAM CHAMPIONSHIP 2001

> (submitted by "gomen"
>
> The 4-th All-Russian Konishi GO-CONGRESS.
>
> INFORMATION ON THE EUROPEAN GO TEAM CHAMPIONSHIP 2001
> MOSCOW, 6-8 JULY2001
>  Dear friends,
> We would like to invite you to take part in the European Go TEAM
> Championship. We hope that this tournament will help spreading go
> in Europe and attract interest of many people to this really
> wonderful game. And of cause, the strongest team of Europe will
> be determined.
> 1. Participants of the Tournament.
> Teams from all countries and parts of Europe may take part in
> the European Team Championship. Participation of two teams from one
> country is possible.  Teams from other parts of the world may also
> take put in the competition, but not fight for the Champion title.
> Every team should consist of 4 players (reserve players are possible).
> The order of players   is to be announced at the registration.
> 2. Tournament formula
>  The tournament will be held under the Swiss system in 5 rounds
>  Places will be distributed under following parameters:
>  1.number of team points (victory-2 points, draw-1 point, defeat-0 points);
>  2.the total amount of the individual points of players of the team;
>  3.SOS
>  4.SODOS
>  Rules-Japanese (komi 5,5, draw of colour-nigiri at the fist board
>  with the subsequent change at the other boards).
>  Time limit-70 min. per player with 10/20 boyomi.
> 3. Timetable
>  Friday 6 July 2001  - reception, registration
>  Saturday 7 July2001 - 9:30am-the opening ceremony,
>                        10 am-1st round, 2pm-2nd round, 6pm-3rd round.
>  Sunday 8 July 2001  - 10 am-4th round, 2pm-5th round,
>                        6 pm –Closing ceremony, prize-giving.
>  4. Accommodation
>  The “Izmailovo” hotel (3–star), building “Vega”.
>  Arrival on Friday 6 July 2001.
>  Hotel  prices in Russian rubles:
>  - Double room - 400 RR (~14 USD) pppn;
>  - Single room - 1000 RR (~34 USD) pppn;
>  - Luxury double room - 1250 RR (~45 USD) pppn;
>  - Luxury  apartments -  4500 RR (~160 USD) per room per night.
>       (Is to be booked in advance)
> Teams of 4 players, registered till the 10th June 2001 will have
> the right on free of charge accommodation for 2 nights.
>  5. Visa support.
>  Taking into consideration the necessity of getting visa, we would
> like to ask you to inform us about your participation in advance and
> send us entry form with down mentioned information:
> 1. Copy of passport (Name, Date of birth, Citizenship, Address, Passport number)
> 2. Place of work, position
> 3. City, where you are going to get visa,
> 4. Contacts (Phone, E-mail, Fax).
>  If entry form is received after 20 June2001 the organizing committee
> cannot guarantee getting visa.
>  6.The organizing committee
>  - Sakhabutdinov Rustam gorustam@online.ru, tel. (007-095) 345-61-96 (English)
>  - Gomenyuk Andrei gomen@cityline.ru,  tel. (007-095) 581-50-66 (English)
>  - Solovyev Valery solovyev@mi.ru,  tel. (007-8432) 69-72-35 (English)
>  - Gorzhaltsan Vladimir rusgofed@gorzh.kazan.ru tel. (007-8432) 36-81-82 (English)
>  - Gavrilov Oleg olgavr@ilph.spb.su, tel. (007-812) 296-14-73 (English)
>  7. Prizes.
>  Teams, which take 1-3 places,  will be awarded by valuable prizes.
>  8. Sponsors. The main sponsor of the European GO Team Championship
>      Konishi, Japan.
    
Solovyev  Valery.
 
Vážení priatelia goisti,

Podľa rozhodnutia Výboru SAG sa schválilo navýšenie položky rozpočtu na Majstrovstvá Európy do Dublinu, Írsko na 40000.- Sk. Kritériá výberu sú nasledovné:
A kategória: maximálne dvaja účastníci, dot8cia minimálne 20000.- Sk, maximálne 30000.- Sk  na osobu (ak pôjde len jeden z A kategórie). 
Poradie: 
1. účastník MED podľa poradia
2. Majster Slovenska v poradí 
1. Lisý Pavol ml.
2. Hoľa Michal
3. Laššáková Lucia
4. Hrdinová Ľubica
3. umiestnení na MSR v hlavnej kategórii podľa poradia, mimo účastníkov MED.
1. Poliak Miroslav
2. Petkov Karailiev Peter
3. Hrdina Marian
4. Kostolanský Miroslav
5. Krušina Rudolf
6. Šmíd Miroslav
7. Jakubec Stanislav
8. Palenčár Ladislav
9. Waczulík Juraj
10. Beck Tibor.
11. Strelka Martin
 

B kategória: všetci členovia SAG.
V prípade, že sa nevyčerpá celá suma 40000.- Sk (pôjde len jeden alebo nik z A kategórie), sa zvyšok rozdelí rovným dielom do B kategórie, maximálne však do výšky 15000.- Sk na osobu.
Uvedené sumy sa predpokladajú pri plnom pobyte 15 dní.
 

Hráči majúci záujem reprezentácie na ME (hlavne z A kategórie) to oznámia do 21.6.2001 písomne (e-mailom) na sekretariát alebo niektorému členovi výboru SAG. Z hráčov, ktorí prejavia záujem bude vybrané reprezentačné družstvo podľa kritérií uvedených vyššie a jeden člen poverený zastupovaním na Kongrese.

        Miroslav Poliak
    Prezident SAG

Príloha: Propozície 45th EGC.
 
 45th Eurpean Go Championship 
21st July - 4th August 2001 Dublin, Ireland 
Teachers Club, 36 Parnell Square, Dublin 1 
Sponsored by: FUJITSU SIEMENS COMPUTERS 
Introduction 
This event will be a unique festival of Go and Entertainment hosted by the Irish Go Association in co-operation with the British Go Association. Easily reached sea and mountains and central city venue combine to give many interesting possibilities for players and guests. 
Programme 
Saturday 21st 12:00 - Arrival and Registration
Saturday 21st 19:00 - Opening ceremony
Wednesday 25th 11:00 - Day trip Japanese Gardens, Kildare
Wednesday 1st 11:00 - Day trip Newgrange pre-historic site
Saturday 4th 20:00 - Closing Ceremnony
Competitions 
10 Round McMahon European Championship tournament will start 10:00 each day: 22,23,24,26,27,30,31 July,2,3,4 August Weekend Tournament will be a 5 round McMahon on Saturday 28 July 10:00,13:30,17:00 and Sunday 29th July 10:00 and 13:30 Irish Rapidplay Championship will run first week afternoons Irish Handicap Championship will run second week afternoons Many other events will run over the fortnight: for example Ladies,Pair Go,Small Board,professionals will be present for teaching 
Tournament Fees 
 Until 31st May 2001 After 31st May 2001
Main Congress (All events) Euro 125 Euro 150
Weekend Only Euro 35 Euro 45
1 Week plus weekend Euro 85 Euro 100
2 Week Only Euro 100 Euro 110
Under 18 or under 20k 50% less 50% less
Under 12 Free Free
Accommodation 
A range of Hotels,Guest Houses and Hostels with prices from E 15 to E200 per night have been reserved. Camping is inexpensive but distant. The Teachers Club is very close to O'Connell Street in the centre of Dublin. It is within easy walking distance of the major shopping areas, museums, theatres, restaurants and bars and accommodation. 
For further Information write to 
John Gibson, 30 Lakelands Park, Dublin 6W.
mailto:john@mhg.ie 
phone +353-87-2555420