Nominačné kritéríá na MEJ Kolín 29. 4. - 2. 5. 2004


Príloha výboru SAG - 22 

Podmienkou nominácie je splnenie vekového kritéria MEJ. 
Z prihlásených záujemcov budú vybraní nominovaní podľa nasledovného poradia:

1.  majstri SR 2004
2.  majstri SR 2003
3.  ostatní podľa veku a výkonnosti
 Uzávierka prihlášok na MEJ je 28. 2. 2004 /* 
  Dotáciu na MEJ dostanú okrem nominovaných hráčov aj dvaja dospelí
  členovia výpravy.

  Celková výška dotácie je 40.000,- Sk.