Podmienky kandidatúry na usporiadanie MSR 2004


Podmienky kandidatúry na usporiadanie MSR 2004 - Termín: 28. 4. - 2. 5. 2004


Kategórie: prvá skupina:  hlavná kategória, ženy, juniori, juniorky, žiaci, žiačky
      druhá skupina:  9x9, 13x13
      tretia skupina: páry, tímy, rengo, bleskové go

Súťaže prvej skupiny môžu prebiehať paralelne.
Súťaže druhej skupiny sa nemôžu prekrývať navzájom ani so so súťažami prvej skupiny.
Súťaže tretej skupiny môžu a nemusia byť súčasťou akcie konanej 28. 4 - 2. 5. 2003. 
Súťaže tretej skupiny sa nemôžu prekrývať ani so súťažami prvej a druhej skupiny.


Konferencia riadnych členov: 1. 5. 2004

Propozície: 1. Hlavná kategória od 1. Kyu vyššie
      2. každá kategória sa otvára pri počte minimálne troch záujemcov
      3. Hrací čas:
        hlavná kategória: 90 minút + 1 minúta bjojomi (alt. 10/10)
        9x9, bleskové go: 15 minút + rýchla smrť
        13x13:       30 minút + rýchla smrť
        ostatné kategórie: 60 minút + 30 sekúnd bjojomi (alt. 10/5)
      4. japonské pravidlá, rovné partie, komi 5,5 bodu
      5. hlavná kategória, 9x9, 13x13 otvorené, ostatné kategórie uzavreté


Dotácia SAG:

  Prvá a druhá skupina: Cenový fond 20 000.- Sk  réžia 3.000.- Sk
  Tretia skupina:    Cenový fond páry 2.000.- Sk, ostatné 1000.- Sk, réžia 0 Sk