Príhovor prezidenta SaG

uverejnil:Lukas Vyletel 31.12.2023 | kategória:Všeobecné

Vážení Go priatelia,

koniec roka je už tu a preto je potrebné privítať nový rok 2024. Naša goistická komunita v tomto roku zažije veľké jubileum, ktorým je 50. výročie hry Go na Slovensku. Už 50 rokov sa Goisti z celého Slovenska stretávajú za účelom hrania tejto výbornej a nevyspytateľnej hry, pri ktorej môžeme prehlbovať naše staré priateľstvá, ako si aj vytvárať priateľstvá nové. Go na Slovensku je jedna veľká rodina a ja by som sa Vám týmto chcel poďakovať, že ste jej súčasťou. Že hrávate Go, že sa zúčastňujete na turnajoch, na spoločenských akciách, že organizujete turnaje a že svojím členstvom v Slovenskej asociácii Go dopomáhate posúvať Go na Slovensku ďalej a ďalej. Pevne verím, že sa stretneme v máji na Majstrovstvách Slovenska 2024 v Heľpe, a patrične toto slávnostné a významné jubileum pre slovenské Go oslávime. Samozrejme, oslavovať môžete celý rok na ktoromkoľvek turnaji, avšak majstrovstvá sú tradične najväčšou akciou počas roka, preto Vás ja, ako aj všetci členovia Výkonného výboru SAG, s radosťou privítame na tejto akcii a povzbudzujeme Vás k účasti na tomto turnaji.

Okrem toho sa tento rok môžete tešiť na významnú celoeurópsku akciu, ktorú bude Slovenská asociácia Go organizovať, a to Majstrovstvá Európy Go žien, ktoré sa uskutočnia v septembri v Bratislave. Táto akcia so sebou prináša veľkú dôležitosť pre Slovenskú asociáciu Go, nakoľko preverí našu zdatnosť organizovať turnaje v európskom meradle. Pevne verím, že táto akcia prinesie veľký úspech a všetky účastníčky, ako aj sprievodní účastníci, budú na tento turnaj s radosťou a dlho spomínať. Už čoskoro zverejníme detailnejšie informácie o tomto podujatí a preto každého, kto sa zúčastní na zahraničnom turnaji, si dovolím poprosiť o propagáciu tohto eventu.

Taktiež si Vás dovolím povzbudiť k účastiam na turnajoch. Slovenská asociácia Go je národným športovým zväzom, čo je zaiste pre všetkých Goistov veľký úspech. Jednou z podmienok je 100 aktívnych hráčov, čo my ako národný športový zväz každý rok spĺňame, avšak nesmieme poľaviť. Budúcnosť Go na Slovensku je v mladých hráčoch, či už zabehnutých talentovaných alebo nových nádejných. O to viac vystupuje do popredia dôležitosť starších hráčov, aby mladým hráčom boli vzorom, pomáhali im, motivovali ich chodiť na turnaje, usmerňovali ich a starali sa o ich rozvoj, a teraz nemyslím len z goistického pohľadu, keďže viacero mladých hráčov už svojou úrovňou dávno predstihli starších Go hráčov.

Na záver Vám chcem všetkým poďakovať za rok 2023, dúfam, že ste sa zo všetkých Vašich prehier poučili a Vaše výhry patrične oslávili.

Teším sa, až sa uvidíme na niektorom turnaji.

S pozdravom
Martin Lukáč

Prezident Slovenskej asociácie Go

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.