PF2023 pozdrav prezidenta

uverejnil:Lukas Vyletel 03.01.2023 | kategória:Všeobecné

Vážený goista, vážená goistka,

prajem vám prežitie nového roka 2023 v zdraví, pohode, spokojnosti a v
mieri. Aby sme sa znovu stretli na turnajoch za doskou alebo aspoň
online za počítačom. Slovenská asociácia go má osvedčenie o uznaní za
národný športový zväz podľa Zákona o športe. Je to významné ocenenie o
ktoré sme sa snažili niekoľko rokov. Z tohto ocenenia nám vyplývajú
veľké práva ale aj povinnosti. Napríklad máme nárok na príspevok od
štátu prostredníctvom Sekcie športu na MŠVVaŠ, čo je minimálne 29 100
EUR. K povinnostiam podľa Zákona o športe patrí aj platenie ročného
členského alebo aj dodržiavanie antidopingových pravidiel, hrať v
duchu fair play, tak ako každý šport či športovec. Slovenská asociácia
Go každoročne vyberá členské príspevky, ktoré sú použité na fungovanie
asociácie, napr. na podporu talentovanej mládeže,
juniorov, zabezpečenie reprezentácie, platenie členských príspevkov do
IGF a EGF, organizáciu Majstrovstiev Slovenska, GPS turnajov a
podobne.

V súčasnosti majú členské príspevky odporúčanú minimálnu výšku 1 EUR
pre darcov poukazov a 2% daní, 5 EUR pre študentov a mladistvých,
10 EUR pre dôchodcov a nezamestnaných a 20 EUR pre dospelých zárobkovo
činných členov.

Zaplatenie členského príspevku je podmienkou zaradenia do súťaže GPS a
získania dotácie od SAG.
Výbor schválil príspevky pre platcov členského do konca januára v
plnej odsúhlasenej výške,
pre platcov do konca februára krátenie o 10 %, pre platcov po februári
krátenie o 20 %

Členské príspevky do SaG môžete posielať na:
číslo účtu (v IBAN formáte): SK18 7500 0000 0040 1951 2688
variabilný symbol: 9999
do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno za koho členský príspevok
uhrádzate.

Pomôžete asociácii ak sa zúčastníte aspoň troch turnajov ňou organizovaných.
Všetky informácie môžete nájsť na stránke www.sago.sk alebo u vedúcich
klubov a členov Výboru.

Miroslav Poliak
prezident SAG

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.