Rozhovor s Majstrom Slovenska U12 Szilárdom Mihály Pappom

uverejnil:Lukas Vyletel 10.05.2022 | kategória:Všeobecné

Keďže Miško Papp suverénne vyhral na MSR vo Vitanovej kategóriu U12, napriek tomu, že to bol jeho prvý turnaj na Slovensku, rozhodli sme sa ho priblížiť ostatným hráčom Go. Na otázky za neho odpovedal jeho otec, Szilárd Papp.

1. Aký je Miško chlapec (čo má rád, kde býva, koľko má rokov...) ?

Miško je doma smelší, ale v spoločnosti je tichý chlapček. Má 6 rokov, býva v Rožňave. Ešte chodí do materskej školy.

2. Kde a aké boli jeho začiatky v Go?

Mal len 4 roky, keď ma raz nachytal pri doske a pri kameňoch. Chcel vedieť, ako sa to hrá. Najprv som mu ukázal len Atari Go, ale neskôr chcel pokračovať ďalej. Hrávali sme na doske 9x9. Stále sa pýtal. Pozreli sme spolu seriál Hikaru No Go, ktorý sa mu páčil a práve teraz ho pozeráme druhýkrát. Ukázal som mu v telefóne v aplikácii Go Books knihu Graded Go Problems for Beginners, Volume One, a dosť ma prekvapilo, že veľmi rýchlo a skoro bezchybne vyriešil prvých 30-40 problémov a neskôr aj ďalšie. Stále ma volal hrať Go alebo chcel riešiť tsumegá.

Ja som bol len samouk Go, ale keď ma ako 5- ročný začal porážať, napísal som prezidentovi Slovenskej Asociácie Go, pánovi Miroslavovi Poliakovi, ktorý nás zavolal na stretnutie, aby sa stretol s Miškom. Nasmeroval nás na Zuzku Králikovú a na jej online Školu Go pre mládež. Práve od nej sme dostali prvé cenné a odborné rady, dovtedy som všetky informácie čítal len z kníh. Miško začal hrať s deťmi zo Školy Go, čo bolo veľmi užitočné aj vzájomne, najmä s Jurkom a Johankou, chcel byť lepší a postupne sa aj začal zlepšovať.

Minulý rok v novembri, ešte ako 5-ročný, bol v Budapešti na svojom prvom turnaji, kde hral so silnejšími súpermi a všetky partie prehral, ale bola to dôležitá skúsenosť na veľkom turnaji, pretože prvýkrát hral Go naživo s cudzími ľuďmi.

3. Ako sa pripravoval na turnaj?

V rámci prípravy dostával cenné rady od Zuzky, keď nám komentovala sgf súbory partií s inými hráčmi Školy Go, upozorňovala na chyby, a momentálne dostáva cenné rady v jeho materinskom jazyku, v maďarčine, aj od iného učiteľa. Riešil tsumegá, hral partie so mnou, aj na internete. Motivovali ho aj silnejšie, staršie deti z Taiwanu, s ktorými hral raz týždenne a ktorých chcel poraziť. Počas prípravy bol cieľavedomý, často hovoril, že chce vyhrať MSRJ a chce byť silný v Go.

4. Čo robí okrem Go vo voľnom čase?

Šikovne skladá aj zložitejšie puzzle, rád sa hrá s Legom a s autíčkami. Hráme spolu futbal, učím ho hrať stolný tenis, rád sa bicykluje, chodí na túry do lesa. Na svoj vek veľmi šikovne počíta, rád hrá spoločenské hry, najmä vedomostné. V škôlke sa hrá s bežnými hračkami ako ostatné deti. Často hovorí, že sa rád hrá aj s inými hračkami, ale najlepšia hra je Go.

5. Aké sú jeho ambície v Go?

Chcel by byť danovým hráčom Go, dokonca profesionálom. :) Je veľmi motivovaný.

6. Zaujímavosti

Ráno po turnaji bol Miško veľmi unavený, a okomentoval to takto: „Cítim sa ako 100. kyu.“

Ondrejkova reakcia na Miškove víťazstvo:
„ Ako sa povie po maďarsky vzdávam sa? O rok sa mi to možno zíde.“

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.