SAG ná OSVEDČENIE O UZNANÍ ZA NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ ZVÄZ

uverejnil:Lukas Vyletel 23.10.2021 | kategória:Všeobecné

Vážení goisti a goistky,
naše úsilie stať sa uznaným zväzom sa stalo skutočnosťou aj vďaka vám.
Po splnení všetkých podmienok Zákona o športe ohľadne uznaného športového zväzu, vrátane súladu Stanov, počtu klubov a aktívnych hráčov a ďalších,
sme dostali 14.10.2021 od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu OSVEDČENIE O UZNANÍ ZA NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ ZVÄZ.
Je to ďalší míľnik SAG, od registrácie na MV v roku 1991, cez členstvo v KŠZ (AŠZ), EGF, IGF (GAISF), WPGA.
V blízkej budúcnosti sa chceme ešte stať členmi SOŠV.
Členstvo v týchto organizáciách nám pomôže pri rozvoji a popularizácii go na Slovensku.
Je to ale tiež záväzok naďalej pokračovať v obetavej práci s mládežou,
organizovaním rôznych domácich súťaží a zabezpečením reprezentácie na medzinárodných podujatiach.
Verím, že to spolu zvládneme.
Miro Poliak

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.