Zápis výboru 010/2007


 Zápis č. 10 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 28. 11. 2007 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak,  M. Strelka,  L. Palenčár, I. Oravec

1. Výbor schválil zmenu výšky príspevku organizátorovi turnaja GPS Kasino Bratislava 
   /go klub MFF) na 20 000,- Sk. Dôvodom je dosiahnutý výnimočný počet účastníkov.

2. Výbor schválil nomináciu na európsku kvalifikáciu OZA. 
   Nominovaným je Martin Strelka – víťaz kvalifikačného turnaja z 24.11. 2007. V Bratislave  22. 11. 2007

						Schválil: M. Strelka, prezident SAG