Vysvetlivka k zmene európskeho ratingu

uverejnil:Lukas Vyletel 07.06.2021 | kategória:Všeobecné

Aleš Cieplý, zakladateľ európskeho ratingového systému pre Go, napísal článok, v ktorom vysvetľuje zmeny, ktoré sa tento rok udiali v ratingoch EGF. Prečítať si ho môžete na stránkach českého Go-webu: https://goweb.cz/2021/05/zmena-evropskeho-ratingu/

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.