Volebné prejavy kandidátov do výboru SAG

uverejnil:Lukas Vyletel 10.09.2020 | kategória:Všeobecné

Kandidatúra na prezidenta SAG

a) meno kandidáta: Miroslav Poliak

b) funkciu (funkcie): prezident

c) funkčné obdobie 2020/2023

d) volebný prejav: Chcel by som doviesť SAG do SOŠV a dosiahnuť aby SAG sa stal uznaným zväzom podľa Zákona o športe. Budem preferovať  rozvoj Go na Slovensku, so zameraním najmä na mládež.

 

Kandidatúra na člena výboru SAG

a) meno kandidáta Slavomír Králik

b) funkciu (funkcie), na ktorú kandiduje  člen výboru

c) funkčné obdobie, na ktoré kandiduje  2020/2023

d) volebný prejav :   Ako dlhoročný funkcionár v rôznych športoch s bohatými skúsenosťami s prácou s mládežou som sa v roku 2012 stal členom výboru SAG, pokračoval aj vo volebných obdobiach 2014 – 2016,  2016 -2018 a 2018 - 2020. Presadzujem hlavne rozvoj go a podporu mládeže. Organizujem viaceré akcie najmä na východe Slovenska na podporu zviditeľňovania hry go a rozširovanie členskej základne. V Košiciach na Gymnáziu Alejova 1 vediem krúžok go. Každoročne organizujem akciu SAG – výjazdové MSR po pekných kútoch Slovenska. Spracovávam pre SAG bezplatne z podkladov daňové priznanie a podobné povinnosti vyplývajúce zo zákonov SR.

V tejto práci som ochotný pokračovať aj vo volebnom období 2020 - 2023

 

a) meno kandidáta Zuzana Králiková

b) funkciu (funkcie), na ktorú kandiduje  člen výboru

c) funkčné obdobie, na ktoré kandiduje  2020/2023

d) volebný prejav : Hru Go poznám a venujem sa jej už asi 10 rokov. Vo výbore by som chcela mať na starosti juniorov a akcie pre nich určené. Prácu s deťmi poznám, mala som na starosti slovenský tím juniorov v internetovej súťaži EYGTC v rokoch 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020. Tiež pomáham pri vedení krúžku Go na Gymnáziu Alejová pre košické deti. Toto leto budem sprevádzať 2 slovenské deti na Go sústredení v Čechách. V práci s deťmi by som chcela pokračovať a tým prispieť k rozvoju Go na Slovensku.

 

a) meno kandidáta: Soňa Lisá

b) funkciu (funkcie), na ktorú kandiduje: člen výboru

c) funkčné obdobie, na ktoré kandiduje 2020/2023

d) volebný prejav: Rada prispejem k rozvoju Go na Slovensku, so zameraním najmä na spopularizovanie hry medzi ženami.

 

a) meno kandidáta: Martin Strelka

b) funkciu (funkcie), na ktorú kandiduje: člen výboru

c) funkčné obdobie, na ktoré kandiduje 2020/2023

d) volebný prejav: S prácou výboru mám cca 10 ročné skúsenosti, a poznám svoje slabiny a aj tie stránky o ktorých si myslím, že sú mojími prednosťami. O funkciu vo výbore sa uchádzam s odhodlaním zastupovať záujmy členov SAG a dobre reprezentovať princípy a postoje Taogo klubu.

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.