Príhovor prezidenta

uverejnil:Lukas Vyletel 21.03.2020 | kategória:Všeobecné
Všetkým členom SAG a priateľom hry go
Milí go priatelia,
situácia na celom svete v dôsledku korona vírusu je aká je.
Kontakty sú obmedzené, turnaje sú zrušené alebo posunuté. My na rozdiel od iných športovcov, máme možnosť hrať na internete, napríklad na Pandanete alebo KGS. Poďme všetci na internet s tematikou go. Vhodné sú klubové turnaje, alebo zúčastniť sa rôznych go seáns, organizovaných poprednými hráčmi, prehrávať alebo analyzovať go partie, učiť sa od Alphago alebo riešiť go-problémy. 
A potom, keď to všetko prehrmí, stretneme sa naživo.
Miro Poliak

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.