Zápis výboru 003/2006


Zápis výboru 003

Zo zasadania výboru SAG, konaného 7. 9. 2006 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak,  M. Strelka,  L. Palenčár. 


1. Výbor schválil nomináciu Milana Jadroňa pre účasť na 1. Prime Minister Cup, 
   konanej 20.-28. októbra  2006 v Jeong Ju v Kórei. 

2. Vybor potvrdzuje zaradenim turnaja Košice, 9. – 10. oktobra do seriálu GPS 2006.  3. Výbor žiada vedúcich klubov o sprístupnenie hracích súprav a hodin pre potreby ME družstiev v Bratislave. V Bratislave 7. 9. 2006

					Schválil: M. Strelka, prezident SAG