Zápis Výboru 7/2019


Zápis Výboru 007/2019 
Zo zasadnutia Výboru SAG, konaného 11.5.2019 v Dudinciach, Hotel Flora 
Zúcastnení: M. Poliak,  M.Jadron, S.Lisá, S.Králik
 
1. Výbor schválil,pravidlá Internetových majstrovstiev Slovenska tímov. Za manažéra súťaže vymenoval J.Waczulíka. Do odvolacej komisie menoval M.Poliaka, S.Králika a M.Hrdinu.
   Za webmastra menoval L. Vyletela.
2. Výbor schválil,pravidlá Internetových majstrovstiev Slovenska jednotlivcov. Za manažéra súťaže vymenoval M.Strelku. Do odvolacej komisie menoval M.Poliaka, S.Králika a M.Hrdinu.
   Za webmastra menoval L. Vyletela.
3. Výbor pre rok 2019 navýšil výšku podpory na 150.- € na 1 hráča a akciu podľa Pravidiel podpory. Podpora sa týka aj doprovodu na MEJ v Moskve.
   Konkrétne sa týka hráčov M. Štelbacký, D. Štelbacká, O. Králik, doprovod Z.Králiková a L.Palenčár na MEJ v Moskve, Z. Králiková a M.Jadroň na ME Pairgo v Groningene,
   P. Lisý a S.Lisá na ME v Bruseli, M. Králik na MS v Japonsku, MESt a MEŽ (zatial bez nominácie). Pre M.Kralika na MS sa podpora zvyšuje na 200 € z dôvodu, že letenku si hradí v plnej výške. 
4. Výbor odsúhlasil preplatenie ubytovania na Slovenskom Festivale go 2019 vo výške 10€  za každú noc, pre všetkých clenov SAG, ktorí majú zaplatené členské a budú aktívny športovci (zúčastnie sa aspoň troch turnajov v do 30.9.2019).
 
Zapísal
Miroslav Poliak