Zápis výboru 5/2019


Zápis Výboru 005/2019 
Zo zasadnutia Výboru SAG, konaného 16.3.2019 v Bratislave, Bratislavská Bašta 
Zúčastnení: M. Poliak,  M.Jadroň, S.Králik, J.Waczulík.
 
1. M.Poliak referoval o pravdepodobnom štátnom príspevku na rok 2019 vo výške 5000 €.
2. Výbor rozhodol o zmene Stanov SAG, zohľadňujúce Zákon o športe 440. Stanovy musí schváliť Konferencia.
3. Výbor podporí kluby v roku 2019. Za každého aktívneho hráča, ktorý sa zúčastní aspoň troch turnajov dostane 30 € alebo jednu light súpravu go (plátno a plastové kamene). Zamerat sa treba hlavne  na mládež, začiatočníkov, súčasných neaktívnych pokročilých hráčov.
4. Výbor doporučil vstup SAG do SOŠV.  Rozhodne sa na Konferencii.
 
Zapísal
Miroslav Poliak