Zápis výboru 3/2018


Zo zasadnutia Výboru SAG, konaného 22.12.2018 v hoteli Viktor, Bratislava 
Zúcastnení: M. Poliak,  M.Jadron, S.Králik, J.Waczulík, S. Lisá.
 
1.  Výbor odsúhlasil Zoznam turnajov do GPS a GPSJ pre rok 2019
2.  Výbor odsúhlasil Rozpocet na rok 2019.
3.  Výbor pre rok 2019 stanovil výšku podpory 100.- € na 1 hráca a akciu podla Pravidiel podpory.
4.  Výbor vzal na vedomie zaregistrovanie SAG na príjem 2% dane za rok 2018.
5.  Výbor poveril M.Poliaka poslat ponuku pre reprezentantov na 40.majstrovstva sveta 2019 v Japonskom Shimane. Podla
    Tabulky VSP ako prvý bude oslovený M. Králik, premiérový majster SR. 
6.  Výbor blahoželá Pavlovi Lisému za umiestnenie medzi desiatkou najlepších neolympijských športovcov,
    vyhlásených 17.11.2018 v Trencíne na ŠPORTFESTIVALE 2018.
7.  Výbor poveril S. Lisú zistit na Danovom úrade aké sú možnosti a povinnosti podania danového priznania 
    za Slovenskú asociáciu go.
8.  Výbor poveril M. Poliaka poslat podakovanie mailom všetkýcm darcom 2% dane za minulý rok.
 
Zapísal
Miroslav Poliak
 
Prílohy: 
Rozpocet 2019
Zoznam turnajov GPS2019
 
   Dátum           Miesto             Názov                         Organizátor
   18.–20.1.2019   Košická Belá       8. Zimný Turnaj Go            Go klub Košice (Králik S. + Králiková Z.)
                   (Chatisko, Košické Hámre 144)
   16.-17.3.2019   Bratislava         2. Kedros Pohár                Vital point (Palko Lisy)
  5.4 – 7.4.2019   Spišská Nová Ves   Jarný turnaj Go                Go klub Košice (Palencár L.)
                   (Porác v riešení)
    8.-12.5.2019    Komárno(v riešení) 28. MSR 2019                  Králik S.
   24.-26.5.2019   Stará Lesná        Tatranský Turnaj Go            Go klub Košice (Králik S.)
        jún 2019   Kamenný Mlyn       14. Slovenský Go festival      MFF (JWaczulík)
  29.8.-1.9.2019   Spojár, Žiar       5. Letný turnaj + MSR 13x13    Taogo (J.Masarovic)
        .10.2019   Mikulov            27. Mikulovský turnaj          GKM
  15.-17.11.2019   Košice             Majstrovstvá Košíc             Go klub Košice (Králik S.) + KKI (Milián J.)
   20-21.12.2019   Bratislava         Go turnaj Zimnej rovnodennosti Taogo