Zápis výboru 19/2006


Zápis výboru 19

Zo zasadania výboru SAG, konaného 2. 3. 2006 v Bratislave
Prítomní: M. Strelka, M. Poliak, L. Palenčár

1. Výbor schválil dotácie klubom v zmysle uznesenia konferencie 
  a zásad dotovania klubov v celkovej výške 30.010,- Sk v členení 
  podľa prílohy č. 1 .

1. Výbor vyhlasuje nový ročník výkonnostnej súťaže juniorov s rovnakými 
  podmienkami na obdobie 26. 2. 2006 do MSJ 2007.

1. Výbor schválil juniorských reprezentantov
  A. kategória: Maroš Kráľ, Pavol Lisý 
  B kategória: Peter Smolárik, Ladislav Virág, Michal Králik, 
   		 Katka Smoláriková

V Bratislave 2.3.2006
                       Schválil: Martin Strelka
                             prezident SAG

 Príloha č.1 Dotácia 2006 Spolu dotácia Účet Turnaje Spolu 

Čerti Nové Zámky       90               90
Kirin Ki-in Košice     5530   2000   5000   12530
Go klub Košice      13640   2000   5000   20640
Lokomotíva Bratislava   2280   2000         4280
Matfyz Bratislava     4970   2000         6970
Mides Toporec        460              460
Mladosť Bratislava     1310              1310
Moyo Banská Bystrica    820              820
Tengen Galanta       540   2000   1000    3540
007 Tornaľa          0   2000         2000
Vital point Dolný Štál   370              370
--------------------------------------------------------------
Spolu           30010   12000   11000   53010