Zápis výboru 2/2018


Zápis Výboru 002/2018 
Zo zasadnutia Výboru SAG, konaného 27.8.2018 v Žiari, Žiarska chata 
Zúcastnení: M. Poliak,  M.Jadron, S.Králik, na maily S. Lisá.
 
1. Výbor sa zaviazal maximálne spropagovať a marketingovať (zverejniť, oboznámiť verejnosť) zisk titulu majstra Európy Pavla Lisého.
   Zatiaľ správy do TASR, SITA, ponuka do Telerána (Markíza), účasť v Inkognite (Joj).
 
2. Soňa Lisá referovala o AGM, konaného 31.7.2017 v Pise, vid Príloha 1.
 
3. Na 12. KIMIN KUKSU Championship prejavili záujem Ivan Oravec, Milan Jadroň, Miro Kostolanský a Juraj Waczulík.
 
4. Zuzana Králiková sa podujala úlohou kapitána tímu na 3. European Youth Team Championship.
 
5. Juraj Waczulík bol poverený úlohou kapitána tímu na 9. Pandanet Go European Team Championship.
 
6. Miro Poliak bol poverený vyplniť dotazník do Kroniky športu 2018.
 
7. Milan Jadroň referoval o Senior Open 2019 v Trenčianskych Tepliciach.
 
8. Slavomír Králik bol poverený organizovať MSR 2019 v termíne 8.-12.5.2019.
 
Zapísal
Miroslav Poliak