Zápis výboru 1/2018


Z emailového rozhodnutia Výboru SAG, zo dna 29.5.2018.

Zúčastnení: M. Poliak,  M.Jadron,  J.Waczulík, S.Lisá

1.  Výbor poveril  Sonu Lisú zastupovaním SAG na EGC v Pise 31.7.2018.
2. Výbor nominoval Milana Jadrona na KPMC v Kórei 8.-13.9.2018

Zapísal
Miroslav Poliak