Volebný prejav Miroslav Poliak


meno: Miroslav Poliak 
 
funkcia: prezident SAG
 
obdobie: 2018-2020
 
Volebný prjav: Budem sa snažit:
zabezpecit chod asociácie, 
rozvíjat kontakty s organizáciami ktorých sme clenmi (EGF, IGF, MŠVVaŠ) alebo národnými organizáciami, 
dodržat všetky povinnosti vyplývajúce zo stanov.
Podpora turnajov na Slovensku, najmä MSR, Festivalu, juniorov.