Volebný prejav Slavomír Králik


Meno: Slavomír Králik

Funkcia: člen výboru SAG

Obdobie: 2018 – 2020

Volebný prejav:

         Ako dlhoročný funkcionár v rôznych športoch s bohatými skúsenosťami s prácou s mládežou som sa v roku 2012 stal členom výboru SAG, pokračoval aj vo volebných obdobiach 2014 – 2016 a 2016 -2018. Presadzujem hlavne rozvoj go a podporu mládeže. Organizujem viaceré akcie najmä na východe Slovenska na podporu zviditeľňovania hry go a rozširovanie členskej základne. Každoročne organizujem akciu SAG – výjazdové MSR po pekných kútoch Slovenska. Spracovávam pre SAG bezplatne z podkladov daňové priznanie a podobné povinnosti vyplývajúce zo zákonov SR.

V tejto práci som ochotný pokračovať aj vo volebnom období 2018 - 2020.