Volebný prejav Juraj Waczulík


Mám záujem kandidovať za člena výboru SAG v ďalšom funkčnom období.
Ako člen výboru chcem pokračovať v činnostiach, ktoré som v tomto funkčnom období zabezpečoval.