Volebný prejav Soňa Lisá


a) meno kandidáta  Soňa Lisá

b) funkciu (funkcie), na ktorú kandiduje  člen výboru

c) funkčné obdobie, na ktoré kandiduje  2018/2019

d) volebný prejav  

Hre Go sa venujem päť rokov a myslím si, že je to úžasná hra. Aj preto by som rada dopomohla k rozvoju Go na Slovensku. Chcela by som, aby sa hra stala u nás atraktívnejšou a obľúbenejšou a to aj u žien a detí :) Tiež by som možno rada prispela k popularizácii hry napríklad blogom, do ktorého by mohol prispievať článkami a fotkami ktokoľvek z komunity. Mohlo by to okrem iného zvýšiť informovanosť o nadchádzajúcich udalostiach, o možnostiach podpory na zahraničných turnajoch, hráči by mohli zdieľať svoje zážitky z Go ciest... Myslím si, že by podobná aktivita mohla vzbudiť záujem o Go aj u ľudí mimo asociácie.