Zápis výboru 9/2017


Zo zasadnutia Výboru SAG, konaného 12.10.2017 v Bratislave, hotel Viktor

Zúcastnení: M. Poliak, M.Jadron, J.Waczulík, Pavol Lisý st., na telefóne S.Králik.

1. Úlohy z minuléhp zasadnutia:
  8/8. Výbor poveril M. Poliaka a M. Jadrona zaregistrovaním SAG na príjem 2% dane za rok 2017.
  úloha trvá
  8/9. Výbor poveril M. Jadrona preskúmaním podmienok možnosti príjmu 3% dane.
  úloha trvá
2. Výbor odsúhlasil Zoznam turnajov do GPS a GPSJ pre rok 2018
3. Výbor poveril M.Jadrona zostavením zoznamu turnajov v blízkom okolí a ich zverejnenie na stránke Sago.sk.
4. Výbor poveril M. Poliaka nájst a oslovit koordinátorov juniorov, žien, študentov a párov.

Zapísal
Miroslav Poliak

Prílohy: Zoznam turnajov GPS2018
  Dátum      Miesto               Názov        Organizátor
  26.–28.1.2018  Košická Belá (cast Košické Hámre) 6. Zimný Turnaj Go  Go klub Košice (Králik S. + Králiková Z.)
  marec 2018   Bratislava             Jarný turnaj     Palko Lisy
  7.4 – 8.4.2018 Porác               Jarný Turnaj Go   Go klub Košice (Palencár L.)
  4.8.5.2018   Medzev (predbežne dohodnuté)    27. MSR 2018       Králik S.
  25.27.5.2018  Stará Lesná            Tatranský Turnaj Go Go klub Košice (Králik S.)
     6.2018  Kamenný Mlyn            Slovenský festival go MFF JW
  25.29.8.2018  Spojár, Žiar            4. Letný turnaj + MSR 13x13
    .10.2018  Mikulov              26. Mikulovský turnaj GKM
  16.-18.11.2018 Košice               Majstrovstvá Košíc  Go klub Košice (Králik S.) + KKI (Milián J.)
  16-17.12.2018 Bratislava             Zimný Slnovrat    Taogo