Zápis výboru 15/2005


Zápis výboru 15

Zo zasadania výboru SAG, konaného 25.10. 2005 v Bratislave              
Prítomní: M. Strelka, L. Palenčár, M. Poliak, I. Oravec               
                                           
                                           
1. Výbor schválil organizáciu sústredenia juniorskej reprezentácie v Košiciach 
  v termíne 5. a 6. 11. 2006.    
  Vedením sústredenia výbor poveril Martina Strelku.                
                                           
2. Výbor schválil termín a miesto konania MSR párov 2005. MSR sa uskutočnia 
  v Dome športu v dňoch 3.-4. 12. 2005.
                             
V Bratislave 25. 10. 2005  
               	Schválil: M. Strelka, prezident SAG