Zápis výboru 7/2017


Zúcastnení: M. Poliak, M.Jadron, J.Waczulík, Pavol Lisý st., na telefóne S.Králik.

1. Výbor schválil príspevky pre juniorov v roku 2017 na tieto akcie:
  1. Sústredenie na Šumave 12.-17.2.2017, 10 lekcií (1 osoba - Ondrej Králik) 
   pomerom hlasov 3:2
  2. Turnaji v Niši 18.-19.3.2017
   pomerom hlasov 3:2
  3. ME párov v Strasbourgu 1.-2.4.2017
   pomerom hlasov 5:0
  4. EGC 2017 Oberhof 23.07.-6.8.2017
   pomerom hlasov 5:0
  5. Sústredenie Go kemp Horní Becva 13.-20.8.2017 
   pomerom hlasov 4:1
  6. Sústredenie po GPS Kysak 1.8.2017 - 1.9.2017
   30.- € pre školitela pomerom hlasov 3:2
   Prispiet na 1 noc z 31.8.2017 - 1.9.2017 ako na inú akciu pomerom hlasov 5:0
  7. GPS v Mikulove 
   pomerom hlasov 5:0
  8. iné turnaje GPS
   pomerom hlasov 5:0
2. Výbor neschválil príspevky pre juniorov v roku 2017 na tieto akcie: 
  1. CAGO internetová Go škola
   pomerom hlasov 4:1
  2. Korean Ambassador Cup, Praha 22.-23.4.2017
   pomerom hlasov 3:1:1
 

Zapísal
Miroslav Poliak