Zápis výboru 14/2005


 Zápis výboru 14

Zo zasadania výboru SAG, konaného 13.9. 2005 v Bratislave 
Prítomní: M. Strelka, M. Poliak, I. Oravec, Ján Milián - telefonnicky 

1. Výbor schválil zoznam hráčov zaradených do juniorskej reprezentácie SR
  A kategória: Paľko Lisý, Smolárik Peter
		 (reprezentanti majú v procese prípravy hradené cestovné 
		 a ubytovanie na turnaje GPS a vybrané zahraničné turnaje)
  B kategória: Kráľ Maroš, Laššáková Vlaďa, Waczulík Oliver, 
		 Smoláriková Katarína, Kráľ Tomáš, Ladislav Virág ml. 
		 (hradené cestovné a ubytovanie iba na domáce podujatia GPS) 
 
2. Výbor schválil podmienky kvalifikácie pre európske finále turnaja OZA 2006 
  v Amsterdame. Kvalifikácia sa uskutoční formou 3 kolového turnaja pre 8 
  najlepšie umiestnených členov SAG v rebríčku k 30.9. 2005 prihlásených do 
  kvalifikačného turnaja.
  Propozície kvalifikačného turnaja sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto zápisu.
 
V Bratislave 13. 9. 2005 
   					Schválil: M. Strelka, prezident SAG