Zápis výboru 12,13/2005


Zápis výboru 12

Zo zasadania výboru SAG, konaného 20.7. 2005 v Bratislave 
Prítomní: M. Strelka, L. Palenčár, M. Poliak, I. Oravec 

1. Výbor schválil reprezentantov pre Majstrovstvá Europy v Prahe, 23.7-6.8. 2005. 
  Martiin Strelka – vedúci výpravy, Peter Jadroň, Pavol Lisý ml., Oliver Waczulík, 
  Peter Smolárik, Maroš Kráľ, Pavol Lisý st.-doprovod k žiakovi, Miroslav Poliak. 

V Bratislave 20. 7. 2005 
                       Schválil: M. Strelka, prezident SAG

 Zápis výboru 13

Zo zasadania výboru SAG, konaného 23.8. 2005 v Bratislave 
Prítomní: M. Strelka, L. Palenčár, M. Poliak, I. Oravec 

1. Výbor schválil zmenu rozpočtu na rok 2005 
  Do položky ME žien presunul sumu 5000,- Sk z položky Športová diplomacia VIP. 

2. Výbor vzal na vedomie, že Lucia Laššáková sa vzdala kvalifikácie o nomináciu 
  na ME žien. Výbor schválil reprezentanta na ME žien Ľubicu Hrdinovú, 

3. Výbor schválil zaradenie jesenného turnaja Go na Poráči , 16.9-18.9. 2005 
  a turnaja Casino Toyota Tour, 7.-9. 10 do GPS. 

4. Výbor schválil ztmenu rozpočtu na rok 2005 
  Do novovytvorenej položky ME študentov presunul sumu 5000,- Sk z položky 
  Športová diplomacia VIP. 

5. Výbor nominoval na ME študentov Petra Jadroňa. 

V Bratislave 23. 8. 2005 
                      Schválil: M. Strelka, prezident SAG