Zápis výboru 11/2005


 Zo zasadania výboru SAG, konaného 11.5. 2005 v Bratislave Prítomní: M. Strelka, L. Palenčár, M. Poliak, I. Oravec 

1. Výbor schválil dotácie klubom v zmysle uznesenia konferencie a zásad 
  dotovania klubov v celkovej výške 30.000,- Sk v členení podľa prílohy č. 1. 

2. Do členskej konferencie sa neprihlásil žiaden klub za organizátora MSR 2006. 
  Výbor rozhodol o zmene modelu MSR. Hlavná kategória bude iba pre slovenských 
  hráčov a bude sa konať v samostatnom termíne. Výbor poveril prezidenta 
  vypracovaním modelu MSR. 

3. Výbor nominoval reprezentantov pre ME timov 2005 v Petrohrade: 
  Rudolf Krušina – vedúci výpravy, Peter Jadroň, Milan Jadroň, Miroslav Šmíd. 

4. Výbor schválil výsledky uplynulého ročníka výkonnostnej súťaže juniorov. 
  Sú uvedené v prílohe č. 2. Výbor vyhlasuje nový ročník výkonnostnej súťaže 
  juniorov s rovnakými podmienkami na obdobie od 1. 5. 2005 do MSJ 2006. 

5. Výbor stanovil nominačné kritérium na ME žien. Majsterka SR kategórie ženy 
  a účastníčka MMSR odohrajú zápas na dve víťazné partie. 

  V Bratislave 11. 5. 2005 
                     Schválil: M. Strelka, prezident SAG

 Príloha č.1 – Dotácie klubom 2005 Názov klubu Spolu dotácia Na účet Turnaje Zaokrúhlené 

Čerti Nové Zámky    1310    2000          3310 
Kirin Ki-in Košice   6170    2000    4000    12170 
Go klub Košice     11750    2000    6000    19750 
Lokomotíva Bratislava  1420    2000          3420 
Matfyz Bratislava    3760    2000   10000    15760 
Mides Toporec       60    2000          2060 
Mladosť Bratislava    930                 930 
Moyo Banská Bystrica  1610                1610 
Tengen Galanta      450    2000          2450 
007 Tornaľa        0    2000          2000 
Vital point Dolný Štál 2530                2530 
---------------------------------------------------------------- 
            29990    15000   20000    65990

 Príloha č.2 – Výkonnostná súťaž juniorov Obdobie 1. 5. 2004 - 30. 4. 2005 Meno Dátum výkonn. trieda kat. zmena Suma v Sk narodenia zač. kon. 

Lukáč Martin     18. 01. 1987  8 k  7 k  <18 + 1     250,- 
Waczulíková Barbora 17. 04. 1987  6 k  5 k  <18 + 1     250,- 
Kráľ Juraj      12. 10. 1987  8 k  9 k  <18 - 1 pokles triedy 
Šmídová Alexandra  24. 01. 1988 11 k  9 k  <18 + 1     250,- 
                           Po poklese triedy     
Laššáková Vladimíra 08. 08. 1988 11 k 10 k  <18 + 1     250,- 
Waczulík Oliver   18. 01. 1990 13 k 14 k  <18 - 1 pokles triedy 
Virág Ladislav    11. 04. 1990 10 k  8 k  <15 + 2    1.000,- 
Smolárik Peter    22. 04. 1991  7 k  5 k  <15 + 2    1.000,- 
Kráľ Maroš      05. 02. 1992  8 k  6 k  <15 + 2    1.000,- 
Smolárik Ľubomír   21. 06. 1992 14 k 13 k  <15 + 1     500,- 
Virág Michal     10. 02. 1993 13 k 12 k  <15 + 1     500,- 
Lisý Pavol ml.    09. 02. 1995  8 k  7 k  <12 + 1    1.000,- 
----------------------------------------------------------------------- 
Spolu 10 juniorov                        6.000,-