Zápis výboru 15/2015


 

Zasadanie výboru sa uskutočnilo 8.10.2015 v Hoteli Viktor v Bratislave. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Juraj Waczulík, Lukáš Vyletel, Milan Jadroň(emailom) a Slavomír Králik (emailom). Zápis bol schválený formou emailového hlasovania.

 

Výbor prejednával nasledovné body:

  1. SAG sa úspešne uchádzalo o materiálnu podporu od Kórejskej asociácie Go amatérov(KABA). Od KABA obdržíme 10 kórejských go hodín a 5 sád kameňov.

  2. Juraj Waczulík bol poverený pripraviť návrh rozpočtu na rok 2016, ktorý bude vychádzať z návrhu rozpočtu na rok 2015.

  3. Milan Jadroň bol poverený zabezpečiť dokumenty pre prihlásenie SAG ako príjemcu 2% dane z príjmu fyzických osôb.

  4. Miroslav Poliak bol poverený získať a vyplniť potrebné dokumenty pre prihlásenie sa o dotáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  5. Výbor SAG schválil miesto konania ďalšieho ročníka MSR v Go. Majstrovstvá Slovenska v Go sa budú konať 4-8. mája 2016 v obci Látky, v penzióne Kerametal v areáli športov Kokava nad Rimavicou.

  6. Juraj Waczulík dostal pripomienky k prvému návrhu na online turnaj. Zamyslí sa nad zapracovaním návrhov do dalšieho návrhu.

  7. Michal Králik bude reprezentovať Slovensko na Korean Prime Minister Cupe v Soule.

 

Zapísal Lukáš Vyletel