Systém súťaže MSR


Systém sútaže MSR - hlavná kategória. 

1. Systém MacMahon, 7 kôl, rovné partie.
  Pri počte kvalifikovaných účastníkov 8 a menej - systém každý s každým,
  nekvalifikovaní hrajú samostatný MM turnaj podľa bodu 3 a na záver sa
  obidve výsledkové listiny spoja.

2. Super group budú tvoriť slovenskí hráči kvalifikovaní na MSR, ktorí sa
  zaväzujú odohrať všetky kolá (t.j. v prípade neúčasti sú nalosovaní
  a prehrávajú kontumačne). Kritériá kvalifikácie zverejňuje výbor SAG.
  Hráči zaradení do super group dostanú MM koeficient o 2 vyšší, ako top
  group.

3. Top group tvoria hráči s triedou 2.kyu a silnejšou, ktorí sa
  nekvalifikovali na MSR, prípadne nemôžu odohrať všetky kolá. Top group
  môže byť aj prázdna. Hráči 3.kyu a slabší dostanú MM koeficient podľa
  triedy.

4. Nasadzovanie v rámci super group v prvých dvoch kolách:
  Hráci sa v skupine usporiadajú podľa bodov a ratingu. Skupina sa
  rozdelí na polovice a hráči prvej polovice sú nasadení proti hráčom
  druhej polovice (prvý na prvého, druhý na druhého, atď).
  V prípade nepárneho počtu hráčov sa na posledné miesto pre
  nasadzovanie doplní hráč nasledujúcej skupiny s najvyšším ratingom
  (ak už spolu hrali, tak hráč s druhým najvyšším ratingom).

Pre losovanie ostatných hráčov ako aj ďalších kôl sa použije schválený 
algoritmus (t.j. ako doteraz). Pomocné kritériá na určenie poradia ostávajú 
tiež nezmenené.