Zápis výboru 13/2015


Výbor č. 13/2015

Zasadanie výboru sa uskutočnilo 28.5.2015 v Hoteli Viktor v Bratislave. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Juraj Waczulík, Milan Jadroň, Lukáš Vyletel a Slavomír Králik(emailom). Zápis bol schválený formou emailového hlasovania.

 

Výbor prejednával nasledovné body:

  1. Výbor schválil kritériá pre účasť žien, párov a juniorov všetkých juniorských kategórií na významných svetových podujatiach. Záujemcovia o reprezentáciu Slovenska na Majstrovstvách Európy a Sveta vo vyššie uvedených kategóriách budú zoradení a oslovovaní podľa umiestnenia na posledných Majstrovstvách Slovenska v príslušnej kategórii a ako dalšie kritérium bude slúžiť aktuálny rating. V prípade párov sa bude jednať o rating celého páru.

  2. Milan Jadroň výboru referoval priebeh Majstrovstiev Európy párového Go v Moskve.

  3. Juraj Waczulík podal výboru správu o aktuálnom stave financií SAG.

  4. Výbor hľadá záujemcov o pozíciu pozorovateľa.

  5. Výbor sa bude usilovat o vyššiu účasť slovenských hráčov na Go Kongrese v Liberci


Zapísal Lukáš Vyletel