Zápis výboru 15/2008


 Zápis č. 15  

Zo zasadania výboru SAG, konaného 27. 3. 2008 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec, L.Palenčár

1. Výbor schválil čiastkové nominácie pre Svetové hry v Číne:
  Vedúcim výpravy bude: Ivan Oravec, generálny sekretár.
  Reprezentantami do súťaže jednotlivcov budú: Maroš Kráľ(junior),
  Lucia Laššáková (ženy). 

2. Výbor schválil nominácie pre ME 2008 vo Švédsku
  reprezentant: Pavol Lisý ml., Martin Strelka – delegát na kongres 
  a vedúci výpravy.

3. Výbor zaviazal prezidenta pripraviť materiály na Výročnú členskú 
  konferenciu do 30.4.2008.


V Bratislave 27. 3. 2008 

               Schválil: M. Strelka, prezident SAG