Volebný prejav Ladislav Virág


Meno: Ladislav Virág

Funkcia: revízor

funkčné obdobie: 2015-2017

Volebný prejav:
Na podnet výboru SAG som sa rozhodol kandidovať na funkciu revízora. Mojim cieľom bude zvýšiť transparentnosť fungovania SAG, ako aj dohliadať na finančné toky a plnenie záväzkov v súvislosti s asociáciou.