Zápis výboru 9/2014


Zasadanie výboru sa uskutočnilo 27.11.2014 v Hoteli Viktor v Bratislave. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Milan Jadroň, Lukáš Vyletel, Juraj Waczulík a Slavomír Králik(emailom). Zápis bol schválený formou emailového hlasovania.

 

Výbor prejednával nasledovné body:

 1. Slovenská asociácia Go bola úspešná v žiadosti o grant Nadácie Pontis podporovanou Telekomom vo výške 1000 EUR na projekt účasti žiakov a študentov na Majstrovstvách Slovenska v Go a na Slovenskom festivale Go.

 2. Výbor SAG prerokoval materiál pre žiadosť o dotáciu od Minsterstva školstva, vedy, výskumu a športu. Prezident bol poverený podať žiadosť na Ministerstvo.

 3. Ivo Švec za Go klub Matfyz súhlasil, že 100 EUR z podlžnosti SAG voči klubu môžu byť použité pre organizáciu MSR Go.

 4. Ivo Švec za Go klub Matfyz súhlasil, že 100 EUR z podlžnosti SAG voči klubu môžu byť použité pre organizáciu sústredenia Go organizovanom spolu s Turnajom na Ďalekom východe v Kysaku.

 5. Výbor SAG schválil do GPS súťaže nasledovné turnaje na kalendárny rok 2015:

 • Zimný turnaj Go - Košická Belá 16-18.1.2015

 • Turnaj jarnej rovnodennosti - Bratislava - 21-23.3.2015

 • Turnaj na Poráči - Poráč - 18-19.4.2015

 • MSR - Liptovský Ján - 6-10.5.2015

 • Tatranský turnaj Go - Stará Lesná - 29-31.5.2015

 • Slovenský festival Go - Kamenný mlyn? - jún 2015

 • Turnaj na Ďalekom Východe - Kysak - 28-30.8.2015

 • Turnaj v Mikulove - Mikulov - október 2015?

 • Majstrovstvá Košíc Casíno - 13-15.11.2015

 • Zimný slnovrat - Bratislava - 19-20.12.2015

 1. Výbor SAG prezentoval hru Go 14-16. novembra na Kongrese čínskej metafyziky a tiež na festivale japonskej a kórejskej kultúry Hangukon&Nipponfest v Bratislave

 

Zapísal Lukáš Vyletel