Zápis výboru 5/2014


Zasadanie výboru sa uskutočnilo 17.7.2014 emailom. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Juraj Waczulík, Milan Jadroň, Lukáš Vyletel a Slavomír Králik. Zápis bol schválený formou emailového hlasovania.

 

Výbor prejednával nasledovné body:

  1. Peter Smolárik bude reprezentovať Slovensko na turnaji Korean Prime Minister Cup v Soule

  2. Výbor rozhodol o zaradení Go turnaja v Mikulove do súťaže GPS

 

Zapísal Lukáš Vyletel