Zápis výboru 4/2014


Zasadanie výboru sa uskutočnilo 26.6.2014 v hoteli Viktor v Bratislave. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Juraj Waczulík, Milan Jadroň, Lukáš Vyletel a Slavomír Králik(emailom). Zápis bol schválený formou emailového hlasovania.

 

Výbor prejednával nasledovné body:

 1. Miroslav Poliak a Juraj Waczulík podali správu zo stretnutia s predstaviteľmi EGF, prezidentom EGF Martinom Stiassnym a viceprezidentkou Janou Hricovou 20. júna na CEGO kvalifikačnom turnaji vo Viedni

 2. Vzhľadom na zlú finančnú situáciu sa výbor rozhodol zmeniť výšku odporúčaného členského príspevku nasledovným spôsobom:
  Deti a študenti: 5 EUR
  Dôchodcovia, nezamestnaní: 10 EUR
  Dospelí: 20 EUR

 3. Juraj Waczulík bol poverený zastupovať SAG na konferencii EGF na Európskom Go Kongrese

 4. Výbor na najbližšej konferencii členov SAG predloží návrh zrušiť predošlé uznesenie konferencie členov SAG o použití členských príspevkov. Podľa doterajších pravidiel sa členské príspevky prerozdeľujú späť do klubov na základe ich aktivít. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu navrhne výbor zrušiť dotáciu klubov. Výbor nebude vyplácať žiadne nároky, ktoré vznikli od 1.1.2014 na dotácie klubom do najbližšej konferencie členov SAG. Následne bude výbor postupovať na základe rozhodnutia konferencie. Vedúci klubov, ktoré majú nárok na dotácie do 31.12.2013 by mali kontaktovať výbor s týmito nárokmi čím skôr(zápis 2/2014)

 5. Výbor sa rozhodol vrámci svojich možností podporiť prvého európskeho profesionálneho hráča. Miroslav Poliak kontaktuje Pavla Lisého mladšieho s ponukou vybrať si z knižnice SAG nejakú literatúru.


Zapísal Lukáš Vyletel