Zápis výboru 3/2014


Zasadanie výboru sa uskutočnilo 16.6.2014 na Slovenskom festivale Go na Kamennom Mlyne. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Juraj Waczulík, Milan Jadroň, Lukáš Vyletel a Slavomír Králik. Zápis bol schválený formou emailového hlasovania.

 

Vzhľadom na finančnú situáciu asociácie výbor vypracoval balík konsolidačných opatrení:

 1. Vzhľadom na finančnú situáciu a lepšie možnosti správy sa výbor rozhodol presťahovať webstránku asociácie na webhosting pod správou Lukáša Vyletela. Výbor Slovenskej asociácie Go ďakuje Jánovi Miliánovi za doterajšiu pomoc so správou serveru a poskytnutie služieb webhostingu v posledných rokoch. Migráciou webu bol poverený Lukáš Vyletel.

 2. Milan Jadroň bol poverený zistiť presné kritériá pre získanie štátnej dotácie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 3. Turnaje GPS budú odteraz musieť explicitne ponúkať zvýhodnené štartovné pre členov SAG a ČAGO s uhradenými členskými príspevkami za aktuálny rok

 4. Miroslav Poliak bol poverený spísaním výzvy pre členov SAG so žiadosťou o dobrovoľné príspevky pre asociáciu a zvýšenou odporúčanou výškou členských príspevkov

 5. Výbor sa rozhodol zrušiť Výkonnostnú súťaž juniorov s okamžitou platnosťou. Asociácia nebude vyplácať už žiadne peniaze ani za doterajšie výsledky v tejto súťaži.

 6. Turnaje zaradené do GPS už nebudú dostávať finančnú podporu. Miesto toho zadotuje asociácia turnaj poskytnutím vecných cien, napr. kníh o Go, ktorými asociácia disponuje, no nemá pre ňe využitie. Materiál poskytne generálny sekretár SAG na základe rozhodnutia výboru

 7. Majstrovstvá Slovenska juniorov a Majstrovstvá Slovenska žien sa budú odohrávať na Majstrovstvách Slovenska Go

 8. Výbor sa dohodol, že na najbližšej konferencii predloží návrh na zrušenie finančných príspevkov klubom. Do konferencie sa žiadne peniaze za rok 2014 klubom nevyplatia, ďalšie kroky sa budú odvíjať na základe rozhodnutia konferencie. Hospodár Juraj Waczulík bol poverený informovať o tejto skutočnosti vedúcich klubov.

 

Výbor tiež prejednával ďalšie body:

 1. Juraj Waczulík bol poverený komunikáciou s EGF ohľadom úhrady členského príspevku za rok 2014

 2. Výbor schválil preplatenie dotácie vo výške 100 EUR klubu Taogo za organizáciu Turnaja jarnej rovnodennosti. Dotácia bude vyplatená po predložení príslušných dokladov

 3. Výbor rozhodol, že všetky majstrovské kategórie sa odohrajú vrámci troch turnajov zaradených do GPS

 4. Juraj Waczulík a Slavomír Králik boli poverení aktualizovať zoznam členov SAG so zaplateným členským príspevkom za rok 2014 aby stihli poskytnúť podklady organizátorovi turnaja GPS na Poráči

Výbor priebežne definoval nasledovné aktivity, ktoré bude zaručene v roku 2015 finančne podporovať:

 1. SAG bude naďalej platiť členské príspevky do EGF a IGF

 2. SAG bude naďalej platiť za vedenie účtu

 3. SAG bude naďalej platiť za webovú doménu

 4. SAG bude naďalej finančne podporovať organizáciu MSR v Go aj zvyšných Majstrovských kategórií.

 5. SAG poskytne 200 EUR víťazom GPS 2014-2015, 100 EUR pre víťaza, 65 EUR za druhé miesto a 35 EUR za tretie miesto

O ďalších aktivitách bude výbor rozhodovať na ďalších zasadnutiach.


Zapísal Lukáš Vyletel