Zápis výboru 2/2014


Zasadanie výboru sa uskutočnilo 22.5.2014 v Hoteli Viktor v Bratislave. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Juraj Waczulík, Milan Jadroň, Lukáš Vyletel a Slavomír Králik(emailom). Ako hostia sa ho zúčastnili aj Miroslav Šmíd a Ivan Oravec.

 

Výbor prejednával nasledovné body:

1. Výbor uznal svoje záväzky voči klubom, ktoré vznikli ku koncu roka 2013

2. Juraj Waczulík bol menovaný hospodárom

3. Milan Jadroň bol menovaný generálnym sekretárom

4. Slavomír Králik bol menovaný organizátorom

5. Lukáš Vyletel bol menovaný webmasterom

6. Juraj Waczulík bol poverený prekontrolovať doklady všetkých turnajov od 1.1.2014

7. V rámci úsporných riešení Lukáš Vyletel ponúkol SAG webhosting zadarmo s možnosťou prístupu pre viacerých užívateľov. V súvislosti s  týmto bodom, Juraj Waczulík kontaktuje súčasného providera webhostingu, Jána Miliána, o prípadnej možnosti presunu hostingu

8. Lukáš Vyletel kontaktuje klasifikačnú komisiu, aby bol výbor lepšie informovaný o súčasnom systéme správy ratingu a mohol tak rozhodnúť o ďalšom postupe

9. Výbor poveril Miroslava Poliaka stretnutím s predstaviteľmi zo Slovenského športového centra, aby zistil podmienky a výhody spolupráce s touto organizáciou

10. Výbor poveril generálneho sekretára Milana Jadroňa a prezidenta Miroslava Poliaka prípravou materiálnu pre prezentačný panel pri príležitosti 40. výročia existencie Go na územi Slovenska, ktorý bude vystavený na Slovenskom festivale Go

11. Výbor schválil maximálnu výšku dotácie 660 EUR Miroslavovi Šmídovi na organizáciu turnaja Slovenský festival Go. Táto čiastka bude odpísaná z prostriedkov asociácie pod správou Miroslava Šmída

12. Bola odsúhlasená nová kontaktná adresa SAG: Údernícka 5, 851 01 Bratislava. Milan Jadroň bol poverený oznamom zmeny tejto adresy Deutsche Go Zeitung. Miroslav Poliak kontaktuje o tejto skutočnosti všetky kluby a tiež IGF a EGF, Lukáš Vyletel túto informáciu uvedie na webe SAG

 

Zapísal Lukáš Vyletel