Zápis výboru 1/2014

uverejnil:Lukas Vyletel 23.05.2014 | kategória:Všeobecné

Zasadanie výboru sa uskutočnilo 15.5.2014 v Hoteli Viktor v Bratislave. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Juraj Waczulík, Milan Jadroň, Lukáš Vyletel a Slavomír Králik(telefonicky).

Výbor prejednával nasledovné body:

1.  Juraj Waczulík bol poverený kontaktovať advokátsku kanceláriu KŠZ aby sa definitívne doriešila situácia okolo nájmu v budove KŠZ a urovnali sa všetky trovy

2.  Juraj Waczulík bol poverený spolupracovať s Ľubicou Hrdinovou pri vypracovaní účtovníctva za roky 2012 a 2013

3.  Revízor SAG, Miroslav Šmíd, oboznámil výbor SAG s finančným stavom asociácie ku dňu 11.5.2014. Výbor zobral tieto informácie na vedomie

4.  Výbor poveril Slavomíra Králika previesť vyzbierané členské príspevky za rok 2014, ktoré sú momentálne v Go fonde, na účet asociácie v ČSOB banke

5.  Výbor schválil vyplatenie dotácie go klubu Kirin Ki-­In za roky 2010­-2013 vo výške 422 EUR. Čiastka sa odpíše z prostriedkov SAG spravovaných Jánom Miliánom.

6.  Výbor schválil vyplatenie dotácie go klubu Mladosť za roky 2010­-2013 vo výške 73.05 EUR. Čiastka sa odpíše z prostriedkov SAG spravovaných Miroslavom Šmídom.

7.  Webmaster Lukáš Vyletel sa vzdal nároku na odmenu vo výške 30 EUR za spravovanie stránky

8.  Milan Jadroň kontaktuje hráčov na základe aktuálnej tabuľky reprezentantov VSP s ponukou reprezentácie Slovenska na turnaj Korean Prime Minister Cup. Organizátor turnaja časť nákladov dotuje, Slovenská asociácia go reprezentantovi prispievať ďalšími prostriedkami už nebude

9.  Výbor poveril Miroslava Poliaka zrušiť účet vo VÚB a previesť prostriedky z tohto účtu do ČSOB účtu

10.  Výbor poveril Miroslava Poliaka, aby pokračoval v spravovaní tabuľky reprezentantov významných svetových podujatí. Kontrolou tejto tabuľky bol poverený Lukáš Vyletel

11.  Miroslav Poliak osloví ženské hráčky s jednociferným kyu s možnosťou reprezentácie Slovenska na Majstrovstvách Európy žien v Rusku

12.  Lukáš Vyletel bol poverený prevziať kontrolu nad všetkými emailovými adresami, vrátane tých, ktoré sú vedené v EGF a nastaviť patričné presmerovania.

Zapísal Lukáš Vyletel

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.