Zápis výboru 12/2014


Výbor č. 12/2014

Výbor sa uskutočnil v dňoch 21.- 25. 3. 2014. formou mailového hlasovania a telefonicky. Zúčastnili sa ho Monika Černíková (telefonicky), Slavomír Králik, Ján
Milián, Ladislav Palenčár.

    1. Zmena termínu návratu volebných hlasovacích lístkov na 7.4.2014
    2. Termín na dosiahnutie veku 16 rokov oprávnených voličov ostáva 31.3.2014
    3. Termín na zaplatenie členského príspevku na oprávnenie voliť je 31.3.2014
    4. Voliči, ktorí zaplatili členské po 18.3.2014 sa kontaktujú individuálne na volebnú komisiu za účelom dohody doručenia volebného lístka.

Zapísal Slavomír Králik