Zápis výboru 10/2014


Výbor sa uskutočnil dňa 22. 1.  Zúčastnili sa ho Marek Fűle, Monika Černíková, Ladislav Palenčár

Zapísal Ladislav Palenčár

1) Výbor SAG schválil rozpočet na rok 2014,

2) Výbor SAG poveril Mareka Fűlleho preverením možnosti zrušiť prenájom kancelárie v Dome športu.

3) Výbor SAG schválil preplatenie letenky Paľkovi Lisému na MS amatérov 2013 do Sendai

V Bratislave 22.1.2014