Zápis výboru 11/2014

uverejnil:Lukas Vyletel 07.02.2014 | kategória:Všeobecné

Výbor sa uskutočnil v dňoch 4. -- 5.. 2. 2014. formou mailového hlasovania. Zúčastnili sa ho Monika Černíková, Slavomír Králik, Ján Milián, Ladislav Palenčár

Zapísal Ladislav Palenčár

1) Výbor menuje volebnú komisiu na voľby výboru SAG v zložení Ivan Oravec, Ivo Švec, Martin Strelka - predseda.

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.