Volebný prejav Milan Jadroň


Meno: Milan Jadroň
Funkcia: člen výboru
Funkčné obdobie: 2014-2016 

Volebný prejav


Dobrovoľne a z idealistických pohnútok kandidujem za člena výboru SAGO.
Aktívne plánujem realizovať tieto ciele:

  1. Vrátiť dôveru vo vedenie SAGO
  2. Vznik aspoň jedného nového klubu na Slovensku
  3. Pripomenúť 40. výročie založenia go na Slovensku
  4. Iniciovať funkcie poradcov a aktívnych spolupracovníkov na základe nefinančnej motivácie
  5. Sledovať aby SAGO vyplácalo včas svoje záväzky 
  6. Získať záštitu japonského veľvyslanectva nad niektorými turnajmi
  7. Podporovať korektné a pekné vzťahy vo výbore a hráčskou komunitou