Volebný prejav Lukáš Vyletel


Milí Go priatelia,
 
týmto by som sa chcel uchádzať o pozíciu člena výboru SaG. Už niekoľko rokov sa venujem propagácii Go na rôznych podujatiach, spravujem web SaG, Facebook stránku SaG, som tiež súčasným predsedom Go Klub 361! Vrámci propagácii Go taktiež spolupracujem aj s japonským veľvyslanectvom, napríklad minulý rok som mal prednášku o Go v Bratislave na akcii Japonský večer, organizovanou japonským veľvyslanectvom. 
 
Vďaka týmto kontaktom som bol oslovený japonskou organizáciou EU-Japanfest Committee a Go sa vďaka spojenému úsiliu Bratislavy a Košíc  podieľalo na programe projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice - konkrétne organizácia EU-Japanfest Committee ma pozvala do Japonska na stretnutie s predstaviteľmi Japonskej asociácie Go a tiež umožnili návštevu mesta Košíc japonským profesionálnym hráčom Akihidem Murakamim, ktorý odohral exhibičný zápas proti Paľkovi Lisému(záznam partie máme aj na webe SaG:http://www.sago.sk/blog/246).
 
Výboru som už v minulosti navrhoval a chcel by som aj naďalej presadzovať snahu SaG o získanie sponzora aj za cenu zmeny stanov, pričom máme možnosť poskytnutia nejakého reklamného priestoru jednak na webe SaG, jednak na Facebook stránke, prípadne na turnajoch GPS. Martin Strelka tiež veľmi dobre poznamenal, že vďaka úspechom Paľka Lisého máme ako-tak pozitívnu východiskovú pozíciu.
 
Máme aj ďalšie možnosti reklamného priestoru, jedná sa o niečo na čo som už tiež upozorňoval a chcel by som to zmeniť: SaG nemá žiaden oficiálny prezentačný materiál. Toto je ďalšie možné miesto kam sa dá umiestniť reklama. Pre náš klub chcem taktiež v dohľadnej budúcnosti presadiť nový formát rýchleho a malého prezentačného materiálu vo forme vizitky, ktorý je ľahko prenosný a človek si ho môže dať do peňaženky. Idea je, že každý člen klubu by mohol mať niekoľko vizitiek, ktoré by mohol rozdať buď konkrétnym osobám, alebo na nejaké verejné miesta. Pre SaG by som navrhoval možnosť pre jednotlivcov stiahnúť si z webu návrh tejto vizitky, ktorý by si na vlastné náklady mohli vytlačiť vizitku pre vlastné potreby, ale tiež, aby aj samotné SaG malo k dispozícií dostatočné množstvo a na požiadanie by bolo schopné jednotlivcom nejaké vizitky poskytnúť. Je to veľmi drobná vec, ktorú môže urobiť ktokoľvek z nás a môže to pomôcť zvýšiť počet aktívnych goistov.
 
Verím, že existujú ďalšie možnosti pre SaG na zlepšenie financovania a budem sa aktívne podielať na diskusiách vedúcim k riešeniu situácie.
 
Rád by som tiež presadil aj vrámci fungovania výboru nejaké technické vychytávky v nádeji, že to pomôže zlepšiť efektivitu práce, najmä využívanie Google Dokumentov, ktoré by umožnili efektívnejšiu kolaboratívnu prácu pri tvorbe nových zápisoch výboru SaG.
 
Taktiež možno k menšej spokojnosti možno aj viacerých z Vás, by som chcel presadiť odstránenie z rozpočtu SaG rôzných dotácií na cestovanie a ubytovanie pre mládež, taktiež idea finančnej odmeny pre ľudí, ktorí robia lekcie Go by pravdepodobne na nejaký čas mala byť odložená nabok. Osobne už 3-4 roky robím niekoľko prezentácií Go ročne (minulý rok som ich robil 6), venujem sa správe webu SaG, aj Facebook stránky a to všetko bez toho, aby som dostal akúkoľvek finančnú odmenu od SaG, robím to zadarmo a keď to dokážem robiť zadarmo ja, naozaj pevne verím, že to dokážu aj iní(nerobíme to pre peniaze), takže priestor na zníženie výdavkov tam vidím a samozrejme aj v nejakých ďalších bodoch, okrem vymenovaných.
 
Momentálne toto je gro vecí, kde vidím možnosť pomôcť. Ako môžu súčasní aj bývalí členovia výboru potvrdiť, nápady som výboru predkladal v minulosti aj bez toho, aby som bol jeho členom a v tomto budem samozrejme pokračovať aj keby som do výboru zvolený nebol. A samozrejme keďže o Go na Slovensku rozmýšľam pravidelne a komunikujem s ľuďmi o nápadoch ako to zlepšiť, nejaké návrhy ešte určite z mojej strany prídu, či už ako člen výboru, alebo len radový goista.