Volebný prejav Slavomír Králik


Kandidatúra na pozíciu člena výboru SAG

 

Meno: Slavomír Králik

Funkcia: člen výboru SAG

Obdobie: 2014 – 2016

Volebný prejav:

         Ako dlhoročný funkcionár v rôznych športoch s bohatými skúsenosťami s prácou s mládežou som sa v roku 2012 stal členom výboru SAG. Aj napriek veľkej snahe sa mi nepodarilo dostať SAG do akceptovateľného stavu a mnoho vecí sa hasilo na poslednú chvíľu a mnohé sa ani nepodarilo dotiahnuť do konca. Vo volebnom období 2012 – 2014 som mal v programe vyriešiť podlžnosti SAG voči klubom, čo sa rieši v týchto dňoch, čiastky sú vypočítané, kontrolór Miro Šmíd vykoná posledné kontroly a dúfam, že do konca mesiaca február 2014 to bude vyriešené.

         V nadchádzajúcom volebnom období 2014 – 2016 by som chcel presadiť, aby sa aj pri zložitej finančnej situácii zachovala už aj tak hodne znížená podpora mládeže, rád pomôžem pri organizácií akcií na podporu zviditeľňovania hry go, pri nábore nových členov a pri väčších akciách organizovaných SAG –napr. MSR, prípadne ich zorganizujem.

         Som ochotný bezplatne viesť oficiálne účtovníctvo SAG a spracovať daňové priznanie a podobné povinnosti vyplývajúce zo zákonov SR.

 

 

 

 

 

Slavomír Králik